Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Iustitias Vestras Iudicabo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tzw. "Odwilż" to było pierwsze wielkie oszustwo bolszewickich okupantów, mające na celu wyłącznie oswojenie ludzi z socjalizmem (okupacją) w Polsce. Następne oszustwa pojawiały się cyklicznie wraz z cyklicznie występującymi napięciami społecznymi.

APARAT ZNIEWOLENIA I DEPRAWACJI PAŃSTWA POLSKIEGO

(PRL-u/III RP) cz. 19

"Odwilż" i po "Odwilży".

Tzw. "Odwilż" była praktycznym zwieńczeniem zmian jakie okupant rozpoczął już z początkiem lat pięćdziesiątych wraz z wprowadzaniem dyrektyw moskiewskich pod nazwą Planu 6-letniego. Polegało to na tym, że w państwie, w którym dokonano bewzględnej pacyfikacji elit przywódczych i jednocześnie doprowadzono do przemodelowania społecznego można było pozwolić sobie na zmniejszenie skali represji. Najważniejszym zadaniem rozpoczętym wraz z wprowadzaniem Planu 6-letniego stało się tworzenie trwałych struktur państwa zniewolonego. Pierwszy etap polegający na wprowadzeniu siłą nowej władzy połącznony z eliminacją konkurencji do tejże władzy został brutalnie przeprowadzony w latach 1944-1953. Następny zaś etap miał stanowić stworzenie takiego systemu prawnego i administracyjnego oraz politycznego aby system zniewolenia stał się nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem podstaw państwa polskiego. I tak mniej więcej od 1952 roku maleje liczba spraw rozpatrywanych w Wojskowych Sądach Rejonowych oraz spada procentowa liczba wydawanych KS przez te sądy. Jednocześnie następuje proces przekazywania spraw politycznych spod jurysdykcji wojskowej do jurysdykcji sądów cywilnych, a wraz z tym przekazywaniem spraw przenosi się również sprawdzonych w czasie terroru politycznego sędziów z sądownictwa wojskowego do sądownictwa cywilnego, szkolnictwa prawnego w wyższych uczelniach oraz do innych zawodów prawniczych. Cały manewr jaki przy tym zastosowano, przekazując sprawy polityczne z WSR-ów do sądów cywilnych polegał na zastosowaniu prostego wybiegu, który polegał na tym, że unikano karania z paragrafów politycznych a zaczęto stosować paragrafy dotyczące przestępstw pospolitych. I tak ukrywający się partyzant od tej chwili nie występował już, wg. orzecznictwa sądowego, jako występujący czynnie wobec władzy "ludowej" tylko jako bandyta  dokonujący napadów z bronią w ręku.

Dowodem na propagandowy wydźwięk tzw. "Odwilży" może być liczba objetych amnestją więźniów politycznych. Otóż w latach 1956-57 wypuszczono z więzień tylko ok. 28 000 więźniów na ogólną ich liczbę ok. 100 000, a więc liczba uwolnionych więźniów politycznych stanowiła niecałe 30% ich całkowitej ilości. Poza tym, ci których wypuszczono z więzień na mocy po pażdziernikowej amnesti,  byli to więźniowie w podeszłym wieku, często bardzo schorowani i wypaleni psychicznie ludzie złamani w śledztwach, procesami karnymi i pobytem w ciężkich więziennych warunkach, gdzie pozbawieni zostali wszelkich praw. Pozostała zaś większość w ilości ok. 70 000 musiała odsiedzieć zasądzone wyroki, a niektórzy spośród nich opuścili mury zakładów karnych dopiero w drugiej połowie lat sześciesiątych lub nawet na początku lat siedemdziesiątych.

Tak więc "Odwilż" to było jedynie dostosowywanie się systemu zniewolenia do nowych warunków, a nie zmiana warunków systemu represji. System ten został wzmocniony na tyle, że nie musiał już stosować drakońskich kar, gdyż wystarczyły do tego inne metody terroryzowania niepokornych. Chodziło o to, że po przejęciu całkowitej kontroli nad państwem i wzmocnieniem kierowniczej roli partii można było stosować tzw. miękki terror, a sprawy polityczne kwalifikować jako sprawy kryminalne. Jednocześnie aparat prawny zachował swój potencjał represyjny, a nawet został on wzmocniony przez sprawdzone wcześniej kadry, system kontroli partyjnej, agenturę i odpowiedni system szkolenia prawniczego.

Warto poznać opinię na ten temat samych zainteresowanych, czyli kadry  sędziowskiej  sądów wojskowych, którzy po "Odwilży" przeszli do innych zadań jakie przed nimi postawiła partia.

A więc u schyłku lat sześćdziesiątych ówczesny minister sprawiedliwości  Stanisław Walczak  podczas obchodów 25-lecia "ludowego wymiaru sprawiedliwości", powiedział że: "Po 1944 roku wymiar sprawiedliwości stał się obrońcą państwa ludowego, jego podstaw polityczno-gospodarczych, narzędziem utrwalania socjalistycznych przemian i nowych zasad społecznego współżycia, gwarantem praworządności"

Jego wypowiedź podczas tych samych obchodów uzupełnił jego zastępca, wiceminister sprawiedliwości Franciszek Rusek, cytuję: "...w początkowym okresie odbudowy państwa głównym zadaniem sądów była walka z wrogiem wewnętrznym, natomiast ze stabilizacją życia wewnętrznego kraju na czoło wysunęło się zadanie wszechstronnej ochrony własności społecznej,  jako podstawy gospodarczej i społecznej ustroju państwa".

Jak widać z powyższego termin "praworządność" w rozumieniu marksistowskiej doktryny państwa i prawa oraz sprawiedliwości ma niezwykle groźną treść, która nijak się ma do treści terminu praworządności w jego rozumieniu klasycznym.

Zacytuję jeszcze dwóch praktyków prawniczych okresu totalitaryzmu aby lepiej zrozumieć intencje jakie im wtedy i obecnie przyświecają w ich pojmowaniu i stosowaniu istoty "prawa".

Płk. Jerzy Muszyński były sędzia wojskowy a następnie wykładowca (obok Stefana Michnika) na WAP im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie powiedział oto takie słowa w 1963 roku na Sesji poświęconej 20-leciu LWP. Otóż powiedział o otwarcie, że: "Powierzenie zadania karania sprawców przestępstw godzących w podstawy ustroju ludowego wynikało przede wszystkim z tego, że młode państwo ludowe obdarzyło sądownictwo wojskowe bezgranicznym zaufaniem, a to z tego względu, iż kadra tego sądownictwa rekrutowała się spośród ludzi najbardziej związanych z ugrupowaniami lewicowymi, z najbardziej postępowych i radykalnych prawników polskich." 

Tenże prof. dr. habilitowany jeszcze do niedawna wykładał prawo na wydziałach prawnych. Jego dokonaniem są kilkaset monografii na temat prawa, około 50 książek i wypromowanie 31 doktorów prawa oraz około 300 magistrów prawników. Jego liczna rodzina również zasiliła ofiarnie szeregi prawników polskich i jest czynna do dziś w systemie prawnym "suwerennej" III RP.

Przeczyajmy jeszcze co miał do powiedzenia na powyższy temat inny sędzia wojskowy płk. Bogdan Dzięcioł: "Ludowy ustawodawca dopiero na końcu katalogu dóbr chronionych przez wymiar sprawiedliwości PRL-u umieścił osobiste i majątkowe interesy obywateli i jednocześnie wyłącznie w takim zakresie, który został zagwarantowany przez socjalistyczny porządek prawny.  A więc hierarchia zadań systemu prawnego polegał na tym, że interes prawny obywatela PRl-u miał być strzeżony, o ile nie był sprzeczny z interesem partii i państwa. Czyli ustawowe zadanie sądów nie polegało na bezstronnym postrzeganiu sporu na linii obywatel-państwo i nie służyło prawom i wolnościom obywatelskim." 

Jak z powyższego cytatu widać- nic dodać i nic ująć- to jest kwintesencja systemu socjalisycznej "prworządności" mająca na celu wyłącznie wzmocnienie państwa z jednoczesnym zniewoleniem obywatela po przez odpowiednio ustawiony i kontrolowany system prawny. Czy wzt. obecnie nie dostrzegamy podobnej filozofii stosowania i manipuowania prawem?

Cdn...

Pozdrawiam.

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Poznałam człowieka, który wyszedł z więzienia w 1976 roku. Był w osobistej ochronie majora Szyndzielorza "Łupaszki".
 • @KOSSOBOR 02:32:38
  Ja natomiast znałem szeregowego, nic nie znaczącego partyzanta, który podczas śledztwa milczał jak grób i za to nie miał żadnej "taryfy ulgowej"- musiał odsiedzieć swój wyrok w całości. Wzt. wyszedł z więzienia po 19 latach (jak go wsadzili miał 21 lat, jak wychodził 40) w 1966 roku.
  Taka jest prawda o tej "Odwilży" i wypuszczaniu z więzień politycznych.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 06:41:29
  .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY

więcej