Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Iustitias Vestras Iudicabo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tzw. "Odwilż" to było pierwsze wielkie oszustwo bolszewickich okupantów, mające na celu wyłącznie oswojenie ludzi z socjalizmem (okupacją) w Polsce. Następne oszustwa pojawiały się cyklicznie wraz z cyklicznie występującymi napięciami społecznymi.

APARAT ZNIEWOLENIA I DEPRAWACJI PAŃSTWA POLSKIEGO

(PRL-u/III RP) cz. 19

"Odwilż" i po "Odwilży".

Tzw. "Odwilż" była praktycznym zwieńczeniem zmian jakie okupant rozpoczął już z początkiem lat pięćdziesiątych wraz z wprowadzaniem dyrektyw moskiewskich pod nazwą Planu 6-letniego. Polegało to na tym, że w państwie, w którym dokonano bewzględnej pacyfikacji elit przywódczych i jednocześnie doprowadzono do przemodelowania społecznego można było pozwolić sobie na zmniejszenie skali represji. Najważniejszym zadaniem rozpoczętym wraz z wprowadzaniem Planu 6-letniego stało się tworzenie trwałych struktur państwa zniewolonego. Pierwszy etap polegający na wprowadzeniu siłą nowej władzy połącznony z eliminacją konkurencji do tejże władzy został brutalnie przeprowadzony w latach 1944-1953. Następny zaś etap miał stanowić stworzenie takiego systemu prawnego i administracyjnego oraz politycznego aby system zniewolenia stał się nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem podstaw państwa polskiego. I tak mniej więcej od 1952 roku maleje liczba spraw rozpatrywanych w Wojskowych Sądach Rejonowych oraz spada procentowa liczba wydawanych KS przez te sądy. Jednocześnie następuje proces przekazywania spraw politycznych spod jurysdykcji wojskowej do jurysdykcji sądów cywilnych, a wraz z tym przekazywaniem spraw przenosi się również sprawdzonych w czasie terroru politycznego sędziów z sądownictwa wojskowego do sądownictwa cywilnego, szkolnictwa prawnego w wyższych uczelniach oraz do innych zawodów prawniczych. Cały manewr jaki przy tym zastosowano, przekazując sprawy polityczne z WSR-ów do sądów cywilnych polegał na zastosowaniu prostego wybiegu, który polegał na tym, że unikano karania z paragrafów politycznych a zaczęto stosować paragrafy dotyczące przestępstw pospolitych. I tak ukrywający się partyzant od tej chwili nie występował już, wg. orzecznictwa sądowego, jako występujący czynnie wobec władzy "ludowej" tylko jako bandyta  dokonujący napadów z bronią w ręku.

Dowodem na propagandowy wydźwięk tzw. "Odwilży" może być liczba objetych amnestją więźniów politycznych. Otóż w latach 1956-57 wypuszczono z więzień tylko ok. 28 000 więźniów na ogólną ich liczbę ok. 100 000, a więc liczba uwolnionych więźniów politycznych stanowiła niecałe 30% ich całkowitej ilości. Poza tym, ci których wypuszczono z więzień na mocy po pażdziernikowej amnesti,  byli to więźniowie w podeszłym wieku, często bardzo schorowani i wypaleni psychicznie ludzie złamani w śledztwach, procesami karnymi i pobytem w ciężkich więziennych warunkach, gdzie pozbawieni zostali wszelkich praw. Pozostała zaś większość w ilości ok. 70 000 musiała odsiedzieć zasądzone wyroki, a niektórzy spośród nich opuścili mury zakładów karnych dopiero w drugiej połowie lat sześciesiątych lub nawet na początku lat siedemdziesiątych.

Tak więc "Odwilż" to było jedynie dostosowywanie się systemu zniewolenia do nowych warunków, a nie zmiana warunków systemu represji. System ten został wzmocniony na tyle, że nie musiał już stosować drakońskich kar, gdyż wystarczyły do tego inne metody terroryzowania niepokornych. Chodziło o to, że po przejęciu całkowitej kontroli nad państwem i wzmocnieniem kierowniczej roli partii można było stosować tzw. miękki terror, a sprawy polityczne kwalifikować jako sprawy kryminalne. Jednocześnie aparat prawny zachował swój potencjał represyjny, a nawet został on wzmocniony przez sprawdzone wcześniej kadry, system kontroli partyjnej, agenturę i odpowiedni system szkolenia prawniczego.

Warto poznać opinię na ten temat samych zainteresowanych, czyli kadry  sędziowskiej  sądów wojskowych, którzy po "Odwilży" przeszli do innych zadań jakie przed nimi postawiła partia.

A więc u schyłku lat sześćdziesiątych ówczesny minister sprawiedliwości  Stanisław Walczak  podczas obchodów 25-lecia "ludowego wymiaru sprawiedliwości", powiedział że: "Po 1944 roku wymiar sprawiedliwości stał się obrońcą państwa ludowego, jego podstaw polityczno-gospodarczych, narzędziem utrwalania socjalistycznych przemian i nowych zasad społecznego współżycia, gwarantem praworządności"

Jego wypowiedź podczas tych samych obchodów uzupełnił jego zastępca, wiceminister sprawiedliwości Franciszek Rusek, cytuję: "...w początkowym okresie odbudowy państwa głównym zadaniem sądów była walka z wrogiem wewnętrznym, natomiast ze stabilizacją życia wewnętrznego kraju na czoło wysunęło się zadanie wszechstronnej ochrony własności społecznej,  jako podstawy gospodarczej i społecznej ustroju państwa".

Jak widać z powyższego termin "praworządność" w rozumieniu marksistowskiej doktryny państwa i prawa oraz sprawiedliwości ma niezwykle groźną treść, która nijak się ma do treści terminu praworządności w jego rozumieniu klasycznym.

Zacytuję jeszcze dwóch praktyków prawniczych okresu totalitaryzmu aby lepiej zrozumieć intencje jakie im wtedy i obecnie przyświecają w ich pojmowaniu i stosowaniu istoty "prawa".

Płk. Jerzy Muszyński były sędzia wojskowy a następnie wykładowca (obok Stefana Michnika) na WAP im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie powiedział oto takie słowa w 1963 roku na Sesji poświęconej 20-leciu LWP. Otóż powiedział o otwarcie, że: "Powierzenie zadania karania sprawców przestępstw godzących w podstawy ustroju ludowego wynikało przede wszystkim z tego, że młode państwo ludowe obdarzyło sądownictwo wojskowe bezgranicznym zaufaniem, a to z tego względu, iż kadra tego sądownictwa rekrutowała się spośród ludzi najbardziej związanych z ugrupowaniami lewicowymi, z najbardziej postępowych i radykalnych prawników polskich." 

Tenże prof. dr. habilitowany jeszcze do niedawna wykładał prawo na wydziałach prawnych. Jego dokonaniem są kilkaset monografii na temat prawa, około 50 książek i wypromowanie 31 doktorów prawa oraz około 300 magistrów prawników. Jego liczna rodzina również zasiliła ofiarnie szeregi prawników polskich i jest czynna do dziś w systemie prawnym "suwerennej" III RP.

Przeczyajmy jeszcze co miał do powiedzenia na powyższy temat inny sędzia wojskowy płk. Bogdan Dzięcioł: "Ludowy ustawodawca dopiero na końcu katalogu dóbr chronionych przez wymiar sprawiedliwości PRL-u umieścił osobiste i majątkowe interesy obywateli i jednocześnie wyłącznie w takim zakresie, który został zagwarantowany przez socjalistyczny porządek prawny.  A więc hierarchia zadań systemu prawnego polegał na tym, że interes prawny obywatela PRl-u miał być strzeżony, o ile nie był sprzeczny z interesem partii i państwa. Czyli ustawowe zadanie sądów nie polegało na bezstronnym postrzeganiu sporu na linii obywatel-państwo i nie służyło prawom i wolnościom obywatelskim." 

Jak z powyższego cytatu widać- nic dodać i nic ująć- to jest kwintesencja systemu socjalisycznej "prworządności" mająca na celu wyłącznie wzmocnienie państwa z jednoczesnym zniewoleniem obywatela po przez odpowiednio ustawiony i kontrolowany system prawny. Czy wzt. obecnie nie dostrzegamy podobnej filozofii stosowania i manipuowania prawem?

Cdn...

Pozdrawiam.

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Poznałam człowieka, który wyszedł z więzienia w 1976 roku. Był w osobistej ochronie majora Szyndzielorza "Łupaszki".
 • @KOSSOBOR 02:32:38
  Ja natomiast znałem szeregowego, nic nie znaczącego partyzanta, który podczas śledztwa milczał jak grób i za to nie miał żadnej "taryfy ulgowej"- musiał odsiedzieć swój wyrok w całości. Wzt. wyszedł z więzienia po 19 latach (jak go wsadzili miał 21 lat, jak wychodził 40) w 1966 roku.
  Taka jest prawda o tej "Odwilży" i wypuszczaniu z więzień politycznych.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 06:41:29
  .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej