Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Iustitias Vestras Iudicabo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Po październikowa "Odwilż" była takim samym oszustwem jakim było zastosowanie trzydzieści trzy lata później socjotechnicznej sztuczki "Okrągłego Stołu".

APARAT ZNIEWOLENIA I DEPRAWACJI PAŃSTWA POLSKIEGO

(PRL-u/III RP) cz. 20

"Odwilż" czyli wszystko po staremu.

Czy "Odwilż" coś zmieniła w funkcjonowaniu represyjnych instytucji i prawa totalitarnego państwa demokracji "ludowej" czy też nadal pozostawał on takim samym systemem zniewolenia można odpowiedzieć sobie poznając prawdziwe fakty. Fakty zaś same mówią za siebie. W zasadzie nic nie uległo zmianie, poza zmianą nazw instytucji aparatu represji lub też, jeśli chodzi o sądownictwo, likwidacji skompromitowanego jawną działalnością zbrodniczą Wojskowych Sądów Rejonowych i przeniesieniu ich uprawnień i funkcjonariuszy do sądownictwa cywilnego.

Jako się rzekło: fakty mówią za siebie, więc poznajmy te fakty. Otóż zmiany polegały na zmianie nazw instytucji bezpośredniej represji i zniewolenia, i tak Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego został przemianowany na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd Bezpieczeństwa zaś zaczął nosić nowe miano- Służba Bezpieczeństwa, Informacja Wojskowa została nazwana Wojskową Służbą Wewnętrzną, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego został przeformowany w doborowe jednostki wojskowe LWP i w Zmotoryzowane Odziały Milicji Obywatelskiej, a więc  poza zmianą nazw nic się nie zmieniło. Nie dokonano nawet wymiany funkcjonariuszy tych przemalownych na nowe miano służb, co najwyżej dokonano roszad  na funkcjach kierowniczych przenosząc skompromitowanych w okersie jawnego terroru na inne funkcje, do innych zadań lub tym spośród nich, którzy najbardziej byli znani z popełnionych masowo zbrodni na emigrację za granicę. Przeniesiono również akcenty walki z Narodem aktualizując strategię do nowych czasów i nowych wynikających stąd zadań. Nadal zaś głownym narzędziem władzy było prawo i sprawdzone wcześniej kadry.

Na przykładzie kilku spraw i karier funkcjonariuszy represyjnego wymiaru "sprawiedliwości" Polski "ludowej" w czasach rządów Gomułki, wykażę Państwu, że praktyka działnia systemu w dalszym ciągu zachowała swój represyjny charakter, a zmiany w swej istocie były tylko pozorne.

1. Aresztowanie w dniu 11.02.1959 roku Michała Krupy ps. "Wierzba" ukrywającego się partyzanta niepodległościowego i skazanie Go przez Wojewódzki Sąd w Rzeszowie na 15 lat więzienia, które opuścił w 1965 roku.

2. Aresztowanie w 1960 roku Jana S. i skazanie Go w 1961 roku przez Sąd Wojewódzki w Kielcach na jeden rok więzienia. Wyrok został podtrzymany przez Sąd Najwyższy. Przestępstwo jakiego się dopuścił Jan S. polegało na tym, że podczas przejazdu w okolicach Kielc autobusem PKS skrytykował rządy Gomułki o czym zostały poinformowane władze przez świadka rozmowy- donosiciela SB. Jana S. skazano na podstawie artykułu 22 Dekretu PKWN z 1946 roku  "O przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa". W uzasadnieniu wyroku sędzia napisał, że skazany: "Rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę intesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów". Na czym te słowa polegały, że spowodowały tak drastyczną reakcję sądu? Otóż skazany Jan S. stwierdził podczas jazdy autobusem PKS, że braki na rynku mięsa i wędlin są spowodowane niedawną wizytą w Polsce Nikity Chruszczowa. Jak z powyższego widać za słowa prawdy władze Polski "ludowej" karały srogo i nawet nie trzeba było być wrogiem ludu.

3. Kwiecień 1960 roku po zamieszkach mieszkańców Nowej Huty spowodowanych protestem przeciwko usunięciu Krzyża z miejsca gdzie decyzją władz miejskich miał powstać Kościół, a która to decyzja została w wyniku interwencji najwyższych czynników partyjnych cofnięta, zostało aresztowanych łącznie 439 osób, w tym sześciu postrzelono z broni palnej interweniujących oddziałów ZOMO. 166 z tej liczby ukarano przed Kolegium ds. Wykroczeń, 170 postawiono przed sądem z czego kilkunastu ukarano karą więzienia od sześciu miesięcy do pięciu lat.  Na podobnym tle były zamieszki w Kraśniku Fabrycznym w dniu 26.06. 1959 roku i w Zielonej Górze w dniu 30.05.1960 roku. Oczywiście skutki prawne jakie ponieśli protestujący były podobne do tych w Nowej Hucie.

4. W dniu 30.12.1961 roku został ujęty przez grupę operacyjną MO i SB Andrzeja Kiszki ps. Dąb" ukrywającego się żołnierza formacji niepodległościowych. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu w Lublinie został skazany na dożywocie. Wyrok został zmieniony przez Sąd Najwyższy na 15 lat pozbawienia wolności w wyniku czego skazany Anrzej Kiszka opuścił więzienie 3.08.1971 roku.

5.W pażdzierniku 1963 roku doszło do trzydniowych zamieszek na terenie Przemyśla. Zamieszki były spowodowane protestem wiernych w obronie zlikwidowanej decyzją władz partyjnych Szkoły Organistów. W wyniku interwencji sił ZOMO zostało zatrzymanych siedemdziesiąt osób.

6. W dniu 21.10.1963 roku podczas ucieczki z miejsca obławy prowadzonej przez funkcjonariuszy ZOMO i SB we wsi Majdan Kozice Górne koło Lublina zostaje zabity ostatni ukrywający się żołnierz niepodległościowy- Józef Franczak ps. "Lalek".

7. W 1960 i w 1964 roku przed sądami toczyły się procesy w tzw. "Aferze mięsnej" i "Aferze skórzanej" podczas, których prokuratorzy domagali się czterech wyroków śmierci z czego zostaje wykonana jedna na głównym oskarżonym w "Aferze mięsnej"- Stanisław Wawrzecki. Wroki zapadły w trybie doraźnym na mocy przepisów prawa określonych Dekretem PKWN z 1945 roku, co było rażącym naruszeniem nawet wtedy obowiązującego prawa co wykazał w sprawie "Afery mięsnej" Sąd Najwyższy (sygnatura akt II KK 332/03) w dniu 27.07.2004 roku.  Oskarżycielami w  procesie "Afery mięsnej" byli prokuratorzy: Alfred Policha, Eugeniusz Wojnar,       sędziami zaś: delegowany do sprawy z SN Roman Kryże, Kazimierz Gerczak, Faustyn Wołek,.

Tak wyglądała w praktyce "Odwilż", czy się różniła od poprzedniego okresu? Oceńcie Państwo sami. Teraz przejdę do przedstawienia karier ludzi, którzy wypłynęli na fali "Odwilży"- zobaczymy na jakie kadry postawił "reformujący" się system represji?

1. Płk. LWP Leon Łustacz

Urodził się 1.02.1914 roku w Sant Petersburgu w Rosji. W 1943 roku wstąpił do Armii Czerwonej, a od września tego samego roku został  wcielony do PSZ w ZSRR. Od 6.11.1944 roku zostaje mianowany zastępcą ds. politycznych dowódcy 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty, następnie awansuje na zastępcę szefa Zarządu Politycznego LWP. Od 1949 roku jest już szefem Fakultetu Wojskowo-Prawniczego Wojskowej Akademii Politycznej im. Felikasa Dzierżyńskiego w Warszawie. Następnie po rozpoczęciu się "Odwilży" awansuje w 1956 roku na stanowisko szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego. W 1961 roku był organizatorem Wojskowego Instytutu Prawniczego (pracował tam jako wykładowca i kierownik Stefan Michnik), którym kierując jednocześnie pracował na Wydziale Prawa UW. W 1959 roku doktoryzował się (promotor prof. Stanisław Ehrich), w 1968 roku po zamieszkach marcowych uzyskał habilitację i od 1982 roku zosatje profesorem Zakładu Teorii Państwa i Prawa. Po emeryturze, na którą przeszedł w 1984 roku nadal czynnie udziela się w nauczaniu nowych kadr prawniczych co trwa niemalże do samej jego śmierci w 25.08.1992 roku.

2. Płk. LWP Bogdan Dzięcioł

Urodził się 28.05.1928 roku w Sławkowie. Od 1950 do 1952 roku aplikował z Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi,. Jako asesor tego sądu orzekał w procesach politycznych, gdzie min. cztery z zasądzonych przez niego wyroków KS wykonano. W 1953 roku ukończył Wydział Prawa na UŁ, po nich skirowano go do Sądu Lotniczego, a w 1954 roku do Sądu Korpusu Zmechanizowanego we Wrocławiu. W latach 1956-57 był słuchaczem Wojskowej Akademii Prawniczej w Moskwie. Po powrocie do kraju znów pracuje w Sądzie Lotniczym a latach 57-58. Od 1958 do 1960 roku zostaje skierowany do Sądu Garnizonowego w Olsztynie, a później mianowany w latach 1960-66 na szefa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze. Następnie w okresie 1966-71 pełni funkcję szefa Sądu Warszwskiego Okręgu Wojskowego. Od 1971 roku zasiada w Sądzie Najwyższym jako prezes kierując w nim Izbą Karną. W między czasie pracuje jako wykładowca prawa i robi karierę naukową,  podczas której zdobywa tytuł prof. dr. habilitowanego. Wydał kilkadziesiąt monografii i jedenaście książek z zakresu nauk prawnych. Jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

3. Płk. LWP Julian Polan-Haraschin.

Urodził się w 1912 zmarł w 1984 roku. W latach 1946-1951 był zastępcą przewodniczącego Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, gdzie przewodnicząc składą orzekającym wydał ponad sześciesiąt wyroków KS. W 1951 roku został przeniesiony do rezerwy, a w 1958 ponownie powołano go do służby na stanowisko sędziego sądu cywilnego. Jednoczesnie zostaje pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz do 1962 roku kierownikiem Instytutu Prawa Karnego w Wojskowym Instytucie Prawniczego przy Wojskowej Akademii Poltycznej.  Następnie oskarżony o nadużycia finansowe skazany na karę więzienia i pozbawiony wszystkich stanowisk. Po wyjściu z więzienia był agentem SB rozpracowującym Kurię Biskupią w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne i środowisko Radia Wolna Europa.

4. Generał brygady LWP Henryk Kostrzewa.

Urodził się 16.06.1928 roku w Antoniowie pow. Radomsko. Od 18.08.1950 do 24.10.1951roku jest sekretarzem w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi, następnie w okresie 24.10.51- 10.12.52 roku sprawuje urząd asesora w tym samym sądzie. Później prrzeniesiony do WSR w Warszawie na okres 11.12.1953 - 30.06.1954 na stanowisko sędziego. Od 1.07.1953 do 31.07.1958 roku pracuje jako inspektor-sędzia w Najwyższym Sądzie Wojskowym, po czym jest w latach 62-64 sędzią Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Później pełni różne kierownicze funkcje w Wojskowym Sądzie Najwyższym. W stan spoczynku przeszedł 29.12.1990 roku.

To tyle na narazie. Ciąg dalszy personaliów kadr polskiego wymiaru "sprawiedliwości" w kolejnej części.

Pozdrawiam

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Dzięki.
  Czekamy na następne.

  Moja uwago - prośba: mile widziane byłyby podpisy pod fotografiami. A nawet więcej fotografii.

  Pozdrawiam.
 • Zrozumieć metodę rządzenia
  .
  Z cyklu postów Autora jasno wynika sposób rządzenia społeczeństwem.
  Metody władania ciągle aktualne, gdzie zmieniają się tylko środki komunikacji.

  Kto chce zrozumieć, wiedzieć, niech drąży aż zrozumie.
 • @KOSSOBOR 00:09:21
  Na fotografii są zwłoki (jeszcze z nieodciętą głową) zabitego przez SB-ka ostatniego ukrywającego się partyzanta Polski Niepodległej- Józefa Franczaka ps. "Lalek".
  Co zaś do większej ilości fotografii, to bardzo chętnie bym je zamieszczał w swoich post'ach, ale coś źle działa mi wklejanie:(

  Pozdrawiam:)))
 • @Multimir 07:49:54
  Tak!- zrozumieć metodę rządzenia, ale.....w przepoczwarzającym w coraz to nowe mutacje systemie zniewolenia Polski.
  Ostoją zniewolenia są specjalnie dobrane bezideowe i bezpaństwowe kadry, dla których liczy się wyłącznie dobra posada za wierne wysługiwanie się obcym siłą.

  Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej