Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Iustitias Vestras Iudicabo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kto stanowi prawo ten ma władzę. Zaś do utrzymania władzy niezbędne są odpowiednio dobrane i wyszkolone kadry.

APARAT ZNIEWOLENIA I DEPRAWACJI PAŃSTWA POLSKIEGO cz. 22

Struktura systemu zniewolenia.

Aby kontynuować dalszą prezentację kadr sądowego systemu zniewolenia Polski muszę omówić problem dokonanej przez okupanta nowego przeorganizowania "wymiaru sprawiedliwości", który miał stać się w jego dalekosiężnych  planach fundamentem systemu permanentnej kontroli społeczeństwa polskiego.

Jak każdemu wiadomo ustrój państwa stanowi prawo, zaś o trwałości takiego sytemu prawnego stanowiącego podstawę ustroju państwa decydują kadry, czyli funkcjonariusze powołani w celu realizacji założeń ustrojowych państwa.

A więc aby funkcjonował ustrój musi być odpowiednie dla tego ustroju prawo oraz, co niezmiernie istotne, właściwe kadry stojące na straży prawa. Ustrój zaś zabezpieczając swoją trwałość musi również zagwarantować sobie  ciągłość kadrową dla jego funkcjonowania.

Podstawy ustroju prawnego PRL-u zostały wprowadzone przemocą zaraz po zakończeniu II W.Ś. Proces zaś doboru kadr i właściwego kształcenia ich był procesem długotrwałym i ciągnął się przez cały okres istnienia PRL-u. Jednakże pomimo to, fundamentem kadrowym systemu byli ci funkcjonariusze, którzy zostali po odpowiedniej selekcji sprawdzeni  w pierwszym okresie lat 1944-1956, a więc w okresie jawnego łamania praworządności i bezwzględnych represji dokonywanych w celu trwałego zainstalowania władz okupacyjnych na terytorium Polski Zachodniej.

W celu osiągnięcia swoich założeń wobec Polski okupanci dostosowali wymiar sprawiedliwości do swoich potrzeb. Aby więc wymiar sprawiedliwości stał się jednym z elementów systemu represji i wprowadzenia trwałego zniewolenia "wyzwolonej" Polski, konieczne było dokonanie takiego przeorganizowanie i dobór kadr aparatu sądowego, aby stał się on jednym z elementów machiny represji. Najprościej było władzom okupacyjnym wykonać to za pomocą powołania zupełnie nowego i niezależnego od istniejącego już wymiaru sprawiedliwości i jego starych przedwojennych kadr. Takim nowym systemem organizacyjnym powołanym w ramach wymiaru sprawiedliwości miało być sądownictwo wojskowe. Organizację tego sądownictwa oparto na powieleniu wzorca sądownictwa cywilnego, ale jednocześnie upraszczając go. Chodziło o to, aby poszczególne ogniwa tak zorganizowanego wojskowego "wymiaru sprawiedliwości" stały się gęstą siecią mającą na celu uniemożliwienie wydostanie się ofiary z matni sądowego bezprawia. Ta koncepcja różniła się w sposób zasadniczy od koncepcji organizacji normalnego wymiaru sprawiedliwości, która opiera się na idei zapobierzeniu pomyłek sądowych i wzt. karaniu osób niewinnych.

System sądownictwa wojskowego Polski "ludowej" i powstały na jego fundamencie system sądownictwa cywilnego w PRL-u opierał się na takim założeniu, żeby osoba niewygodna, lub wroga,  dla ustroju państwa totalitarnego mogła zostać sprawnie i bez problemowo ukarana przy zachowaniu- oczywiście- pozorów prawideł państwa praworządnego.

Jak więc z powyższego widać istotne było to czego władze okupacyjne dokonały na samym początku wprowadzania nowych porządków prawnych na zajętej przez Armię Czerwoną terytorium Polski Zachodniej. Otóż aby utrwalić stan zniewolenia Polski i jednocześnie zabezpieczyć ciągłość prawną władz okupacyjnych (lub kolonialnych jak kto woli) wyodrębniono w sądownictwie wojskowym następujące szczeble organizacyjne:

1. Wojskowe Sądy Rejonowe,

2. Najwyższy Sąd Wojskowy,

3. Departament Służby Sprawiedliwości,

4. Zarząd Sądownictwa Wojskowego,

W/w szczeble działały w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc podlegość służbowa była podległością opartą na regulaminach służby wojskowej, a funkcjonariusze wojskowego "wymiaru sprawiedliwości" byli zawodowymi żołnierzami LWP lub zawodowymi żołnierzami Armii Czerwonej oddelegowanymi do pełnienia służby w formacjach LWP.

Poza w/w strukturą organizacyjną w sytemie bezpośrednich sądowych represji działał na najwyższym szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości powołany specjalny zespół tajny- nieformalnie funkcjonująca  tzw. Sekcja Tajna działająca w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości, w której pracach uczestniczyli min. najbardziej zaufani funkcjonariusze kierownictwa MS.

Najwyższy Sąd Wojskowy będąc II Instancją WSR-ów został powołany Rozkazem Organizacyjnym nr.15 z dnia 2.09.1944 roku Naczelnego Dowódcy LWP. Rozkaz ten został włączony jako Aneks do Dekretu PKWN z dnia 29.09.1944 roku, który zobowiązywał najwyższe dowódctwo  wojskowe do rozpoczęcia prac przez NSW już w dniu ogłoszenia Dekretu drukiem. Skład NSW jako II Instancji orzekającej miało stanowić 8, najbardziej zaufanych i sprawdzonych wcześniej w sądowym systemie wojskowego aparatu represji, sędziów. Rola ich miała polegać na zatwierdzaniu wyroków niższej instancji, nadając im glejt praworządności. Jednocześnie sędziowie NSW pełnili rolę nadrzędną nad sędziami WSR-ów, co sprowadzało się do tego, że wywierali naciski, doradzali oraz kontrolowali pracę sędziów niższego szczebla. Jak z powyższego widać postawa jaka była wymagana od sędziów NSW przez ustawodawcę polegała na bierności przy zatwierdzaniu wyroków niższego sądów wojskowych rzędu oraz aktywności podczas kontorli i doradzania sędziom orzekającym w WSR-ach.

Prezesami NSW do 1962 roku byli:

1. 22.07.44-22.11.45         Aleksander Tarnowski,

2. 22.11.45-18.03.47   płk Aleksander Michniewicz,

3. 18.03.47-02.11.47   płk Władysław Garnowski,

4. 02.11.47-15.05.55 ppłk Wilhelm Świątkowski (Wilhelm Swiatkowski),

5. 15.05.55-21.05.62        Jan Miłek.

Po 1962 roku gdy NSW został wcielony w struktury MS jako Izba Wojskowa SN, kolejnymi prezesami byli:

6. 21.05.62-25.11.71                                    Kazimierz Jankowski

7. 25.11.71-07.04.75  płk                              Bogdan Dzięcioł,

8. 07.04.75-29.06.90 generał brygady            Kazimierz Lipiński,

9.19.06.90- do chwili obecnej generał dywizji Janusz Godyń.

Między NSW, a IW SN została zachowana ciągłość personalna, gdyż wielu sędziów NSW kontynuowało swoją pracę w IW SN inni zaś orzekali w  SN lub pracowali w MS na wysokich funkcjach kierowniczych.

Wykaz sędziów NSW:

 1.  płk        Feliks Aspis,

 2.  płk        Marian Bartoń,

 3.  mjr       Antoni Czarnowski,

 4.  płk       Marcin Dancyg,

 5.  płk       Kazimierz Drohomirecki,

 6. ppłk      Józef Dziogwo,

 7.  mjr       Leo (Lew) Hochberg,

 8.  mjr      Mieczysław Janicki,

 9. ppłk      Alfred Janowski,

10.ppłk      Teofil Karczmarz,

11.ppłk      Beniamin Karpiński,

12. płk       Oskar Karliner,

13.ppłk      Zygmunt Krasuski,

14.ppłk      Roman Kryże,

15. płk      Juliusz Krupski,

16. (por ?) Jerzy Kwiatkowski,

17. płk      Kryspian Mioduski,

18. płk      Marian Muszkat,

19.ppłk     Edward Milewski-Mosezon,

20. płk      Piotr Parzeniecki,

21. mjr      Jan Radwański,

22. (por ?) Arnold Rak,

23. płk     Roman Rawicz-Vogel,

24. płk     Marian Rozenblit,

25. mjr    Rubin Szwajga,

26.( ? )    Mieczysław Szerer,

27.ppłk    Tadeusz Tomajer,

28  płk     Aleksander Tomaszewski,

29. płk     Aleksander Warecki,

30.ppłk    Mieczysław Widaj,

31. płk     Zygmunt Wizelberg,

32. płk     Henryk Zapolski,

33. płk     Bohdan Zwinklewicz.

Nie jest to pełna lista sedziów NSW, gdyż akta są niekompletne, a nazwiska sędziów zostały ukryte przed przeżuceniem ich do innych zadań specjalnych. Często też ci spośród w/w po zmianie nazwiska funkcjonowali w "wymiarze sprawiwdliwości" lub realizując inne zadania wywiadowcze.

Ciąg dalszy w następnych częściach...

Pozdrawiam.

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Czyli liczy się kadra
  niezmienna od 1945 ,była za okupacji bolszewickiej i jest za okupacji żydokomuny

  Pozdrawiam
 • @liberalkonserwatywny 16:17:11
  PRAWO + kadry.
  Jedno i drugie pozostało.
  Ci co wmówili Nam, że nie ma potrzeby lustracji wśród funkcjonariuszy postkomunistycznego aparatu władzy, bo on z czasem sam się oczyści z "czarnych owiec"- cynicznie i świadomie oszukiwali Naród. Oni bardzo dobrze zdawali sobie sprawę, że rewolucję można obalić tylko kontrą, a nie na drodze ewolucyjnej. Natomiast droga ewolucji, jaką wmówili Nam oszuści okrągło stołowi, wyłącznie zakonserwowała na trwale postkomunistyczny układ w tzw. III RP, co obecnie nawet ślepiec potrafi już dostrzec.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 18:38:48
  W reakcji na totalitarną władzę Socjalistycznej Partii Robotników Niemieckich, prof. Albert Einstein zaproponował takie równanie:
  “Zorganizowanej sile można przeciwstawić tylko zorganizowaną siłę."
  Znowu miał rację!
 • @Zdzich 07:16:50
  Albert Einstein mądrym człowiekiem był.
  On mimo że uciekł z jawnego totalitaryzmu niemieckiego, wiedział również, iż nawet państwo demokratyczne jakimi były USA może pod wpływem określonych sił stać się państwem totalitarnym.
  Wiedział również o tym- znając mentalność nacji, z której się wywodził, że USA będąc największą gospodarką świata i jednocześnie państwem o niesamowitym potencjale intelektualny, może zostać wykorzystany jako narzędzie do przejęcia władzy nad Światem.
  Stąd wynikała te jego jawna niechęć, aby wykorzystać zdobycze współczesnej nauki do produkcji super broni.

  Pozdrawiam.

  ps. A.Einstein nie był syjonistą.
 • @AdNovum 08:48:38
  Wiem o tym, AdNovum ;) Na bazie swoich odkryć naukowych, Einstein głośno proklamował, że Bóg istnieje.
 • @Zdzich 18:06:22
  On nawet dowodził, że poprzez naukę fizyki zrozumiał, że nie ma innej możliwości stożenia i zrozumienia Universum praw fizycznych bez Boga.
  Ten urodzony żydowski ateista usiłując dopracować swoją Ogólną Teorię Względności pojął, że nie da się jej "spiąć" bez uwzględnienia czynnika Boskiego.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 20:29:14
  stworzenia- zamiast stożenia.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 10:28:27
  Pisze Pan o Ziemiach Zachodnich, ale rozumiem, że Pańskie artykuły dotyczą całej Polski?

  Pozdrawiam serdecznie. :)
 • @KOSSOBOR 00:10:51
  Piszę o zachodniej części Polski tzn. tej jej części, która leży po zachodniej stronie rzeki Bug, i która wraz z tzw. "Ziemiami Odzyskanymi" stała się polską "ludową" następnie od 1952 roku nazwaną PRL-em, obecnie zaś III RP.
  Jednocześnie wschodnia część przedwojennej Polski, zajęta przez sowietów 17.09.1939 roku jest poza granicami administracyjnymi Naszego Państwa.
  Oczywiście fakt zaboru wschodniej części Polski przez ZSRR był bezdyskusyjnie zaakceptowany przez tzw. Wielką Trójkę i jednocześnie było elementem ustanowienia trwałego fungamentu nowego porządku Świata po II W.Ś. Ten ustanowiny wtedy porządek trwa do dnia dzisiejszego.

  Pozdrawiam:))))
 • @AdNovum 07:28:24
  Aa! Świetnie!!!
  No proszę zobaczyć, co ta tresura komunistyczna ze mną zrobiła...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej