Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Iustitias Vestras Iudicabo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Fundamentem każdego ustroju państwowego jest prawo oraz kadry wymiaru sprawiedliwości, które stoją na straży ustanowionego prawa. W ten sposób powstaje pomiędzy prawem, a jego kadrami sprzężenie zwrotne zabezpieczające trwałość systemu prawnego.

APARAT ZNIEWOLENIA I DEPRAWACJI PAŃSTWA POLSKIEGO cz. 23.

Struktura systemu zniewolenia.

Do listy sędziów NSW dodam jeszcze dwoje sędziów, których przez nieuwagę nie zamieściłem:

34. ppłk Roman Bojko,

35. ppłk Roman Waląg.

Najwyższy Sąd Wojskowy w strukturze nowego wymiaru sprawiedliwości, który miał służyć jako jeden z elementów szerokiego wachlarza represji, zajmował bardzo istotną, bo nadrzędną funkcję. NSW działał jako sąd II Instancji rozpatrując na posiedzeniach niejawnych rewizję wojskowych sądów niższego szczebla, oraz jako zespoły sądzące orzekał wyroki w I Instancji- czyli jak zwykły sąd wojskowy. Ta druga jego funkcja dotyczyła spraw najwyższej wagi, a więc takich, których odpowiednim wynikiem były zainteresowane najwyższe czynniki polityczne Polski "ludowej".

Każdy z sędziów NSW był przez osobisty udział w orzekaniu w I lub II Instancji odpowiedzilny za większość wyroków politycznych jakie zapadły podczas utrwalania władzy "ludowej" na "wyzwolonych" terenach zachodniej części Polski. Tak więc na każdym z nich, w zależności od stażu pracy w strukturach NSW, miał na swoim sumieniu zatwierdzonych co najmniej kilkadziesiąt wyroków Kar Śmierci jak i kilkaset wyroków kar więzienia.

W związku z bardzo istotną rolą jaką NSW odgrywał w sądowym systemie bezpośrednich represji politycznych, dobór sędziów przeprowadzony był bardzo starannie. Każdy z sędziów musiał wykazać się odpowiednią postawą ideologiczną, całkowitym podporządkowaniem się politycznym nadzorcom Polski "ludowej" oraz częstokroś wykazać swoją bezwzględną dyspozycyjnością podczas wykonywania funkcji sędziego na niższych szczeblach sądownictwa wojskowego. Mianowanie do NSW było wyrazem uznania i nagrodą za poświęcenie się dla wdrażania zadań jakie stawiały przed sędziami wojskowymi bolszewickie władze okupacyjne. Z pracą w NSW wiązały się przeróżne przywileje: awanse, dobra materialne i odpowiednio wysoka pozycja w hierarchii "wymiaru sprawiedliwości"oraz w strukturach systemu politycznego.

Jaka była prawdziwa rola NSW w systemie sądowego bezprawia można poznać ze słów samych sędziów, którzy byli świadomi swojej roli oraz tego jakie mechanizmy rządziły przy wydawaniu przez nich wyroków na zamówienie polityczne. Otóż ppłk Mieczysław Widaj np. wyznał w sprawie głośnego procesu o szpiegostwo biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, że:

"W sprawie Kaczmarka była decyzja przekazana przez tow. płk Karlinera, żeby Niklewskiej (jedna ze współoskarżonych w procesie biskupa Kaczmarka) zawiesić wykonanie kary. Nie było na to pokrycia w ustawie, gdyż chodziło o szpiegostwo, ale efekt polityczny miał być ogromny. Rzeczywiście tak ja i obecny tu tow. ppłk Radwański poszliśmy na tę koncepcję. A muszę zaznaczyć, że przecież zgromadzenie sędziów NSW poprzednio już poszło na koncepcję kary dożywotniego więzienia dla generałów ze sprawy Tatara z art. 86 paragraf z Kodeksu Karnego WP, który takiej kary nie przewidywał (...) Pisaliśmy wtedy wyrok we czterech: ja, tow. ppłk Radwański, ppłk Stojanowski i tow. płk Karliner. Każdy opracowywał swój dział, potem to się skałdało, rozkładało, cięło nożycami, rozdzielało, łączyło itd. , aż wyszła całość".

Natomiast co na temat nacisków na sędziów mówił mjr. Jan Radwański:

"Jak ja widziałem formy nacisków na sędziów? O tym chcę mówić ze stanowiska sędziego I Instancji. Pierwszą formą nacisku był wpływ lokalny- Komitetu Wojewódzkiego (parii- dopisek mój) i WUBP, drugą formą nacisków było orzecznictwo NSW (...), trzecią- Inspekcja sądów, czwartą- odprawy sędziów i szefów sądów, i wreszcie naciski ze strony Szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego."

Z wypowiedzi tych jasno wynika, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sądowego bezprawia sędziów NSW, gdyż w pełni świadomie uczestniczyli oni w łamaniu prawa. Nie dość tego znali mechanizmy, które to prawo naginało do doraźnych potrzeb walki politycznej i jednocześnie pracując w NSW również dokładnie takie same naciski stosowali wobec sędziów niższej instancji.

Kariery sędziów NSW, zacznę od przedstawienia prezesów NSW, otóż pierwszym Szefem NSW ( 18.03.47-2.11.47) z obywatelstwem polskim był płk Władysław Garnowski, który jenocześnie na tej funkcji był najkrócej, bo niecałe 9 miesięcy. Pozostali Szefowie NSW, aż do 15.05.1954 roku byli oficerami Armii Czerownej postawionymi do nadzoru nad centralnym ogranem sądownictwa wojskowego. Zaś sam płk Władysław Garnowski był w sądownictwie wojskowym LWP od samego początku jego powstania, min. pracował w sądownictwie wojskowym w Rzeszowie, Lublinie i na stanowisku pierwwszego Szefa (od powołania WSR do 23.11.46r.) WSR w Poznaniu. Zbrodnicza kariera w strukturach sądownictwa wojskowego zaowocowała wydaniem niemalże 200 Kar Śmierci, a po zakończonej służbie w strukturach wojskowego "wymiaru sprawiedliwości" został adwokatem.

Sędziowie NSW:

1. płk Feliks Aspis 

Ur. 27.07.1901 roku. Absolwent Wydz. Prawa UJ, przed wojną pracował jako adwokat w Łodzi. Od 1946 r. w PPR/PZPR. W lipcu 1950 roku mianowany na stanowisko sędziego II Wydziału NSW, jednoczesnie pełni funkcję Sekretarza POP PZPR w NSW. Od kwietnia 1952 do grudnia 1956 roku jest Szefem Biura Prezesa NSW (ppłk H.Świątkowski i Jan Miłek). W NSW pełnił często rolę Przewodniczącego Zespołu Sądzącego NSW (I Instancji), był również sędzią sprawozdawcą na Posiedzeniach Niejawnych NSW, gdy ten sąd rozpatrywał Rewizje jako II Instancja. W dniu 7.01.1957 roku usunięty z NSW. Następnie emigracja do Izraela.

2. płk Marian Bartoń

Przed wojną studiował prawo na UJK we Lwowie, następnie kontynuował je po 1941 roku w ZSRR na Uniwersytecie Jana Franki. Karierę sądowniczą rozpoczął w sądownictwie sowieckim. W lipcu 1944r.skierowany do sądwonictwa w LWP: najpierw w Lublinie następnie w WSR w Kielcach, gdzie był sędzią w sprawie zajść kieleckich z dnia 4.07.1946 roku, w trakcie trzydniowego procesu sądowego orzekł 9 wyroków KS (spośród 12 skazanych) na domniemanych uczestników zajść "Pogromu Kieleckiego". Po tym zostaje mianowany Szefem Gabinetu w MON- Mariana Spychalskiego, a następnie sędzią NSW. Po odejściu ze służby w NSW zostaje wpisany- mimo sprzeciwu Samorządu Adwokackiego- przez Ministra Sprawiedliwości na listę adwokatów i obrońców wojskowych. W tej roli, jako "obrońca" z urzędu bierze udział w sfingowanym procesie (14-21.09.1953 rok) biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Jak wiadomo proces przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi był odwetem za Jego patriotyczną i niezależną postawę, a główną przyczyną sfingowanego procesu była zemsta za tzw. "Raport Kaczmarka" napisany do zachodnich przedstawicielstw dyplomatycznych przez biskupa C.Kaczmarka, w którym ujawnia On prawdziwe przyczyny i udział służb specjalnych w wydarzeniach kieleckich z lipca 1946 roku. Rola jako "obrońcy"- jak i innych "obrońców"- w procesie biskupa C. Kaczmarka odgrywana przez Mariana Bartonia była jednoznacznie oceniana jako wybitnie szkodliwa dla oskarżonych, którzy tych "obrońców" bali się bardziej niż samych sędziów. Płk Marian Bartoń pracował jako adwokat do końca swojej kariery prawniczej.

3. mjr Antoni Czarnowski

Przedwojenny absolwen Wydz. Prawa na UP, aplikan sądowy, a następnie sędzia w Grudziądzu,

4. płk Marcin Dancyg

Po 1957 roku adwokat w Warszawie, później emigrował do Izraela.

5. płk Kazimierz Drohomirecki

Orzekał w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego do 1977 roku.

6. ppłk Józef Dziogwo

Ur. 5.05.1907r. w Mińsku. Skończył Wydz. Prawa na USB w Wilnie, aplikacja w Sądzie Okręgowym w Pińsku i Wilnie, następnie sędzia grodzki i kierownik Sądu Grodzkiego z Iwiuk k.Lidy. W 1946r. awansowany na stopień ppłk LWP. Do 1955 roku sędzia NSW, później przeniesiony do rezerwy pracuje jako Naczelnik Wydziału Prawa Karnego w Departamencie Ustawodawczym MS. W latach 1958-1972 sędzia Sądu Najwyższego. Zmarł w 1991 roku w Warszawie.

7. mjr Leo (Lew) Hochberg

W latach 1933-1939 adwokat. Po wojnie członek PZPR od 1948 roku. Sędzia NSW w okresie 6.08.1947-4.07.1955r. Sekretarz Zgromadzenia Ogólnego NSW, gdzie brał udział prawie we wszystkich posiedzeniach spraw prowadzonych w I Instancji NSW. 17.05.1955 roku skierowany do Sądu Najwyższego, gdzie orzekał do 31.03.1957 roku. Po tym okresie zajmował wysokie stanowiska kierownicze w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz MSW w latach sześdziesiątych. Następnie po 1967 roku emigracja do Izraela.

8. mjr Mieczysław Janicki

Ur. 17.01.1901 roku w Medanicach Powiat Drohobycz. Ukończył Wydz. prawa na UJ gdzie doktoryzował się w 1926 roku. Skierowany jako sedzia do WSR w Katowicach, a następnie od styczenia 1948 do czerwieca 1949 roku szef WSR w Poznaniu.Po pracy jako sędzia NSW skierowany w stan spoczynku.

9. ppłk Alfred Janowski

Po 1958 roku przeniesiony do Sądu Najwyższego.

10. ppłk Teofil Karczmarz

Od 1944 roku w PPR/PZPR. Sędzia w okresie 23.02.1952-4.08.1955r. sędzia w NSW, gdzie w latach 1950-1954 pełnił funkcję Sekretarza POP PZPR. Po 1955 roku znany adwokat w Warszawie.

11.ppłk Beniamin Karpiński

Pierwszy szef WSR w Warszawie, następnie skierowany na stanowisko sędziego w NSW.

12. płk Oskar Szyja Karliner

Od listopada 1949 roku Zastępca Prezesa NSW, gdzie był współautorem Uzasadnienia Wyroku w procesie Generała Stanisława Tatara. Od 1954 roku Szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego. Tzw. Komisja Mazura wnioskowała o zdegradowanie O.Karlingera do stopnia majora rezerwyi zakaz wykonywania pracy w wymiarze sprawiedliwości przez 5 lat. Wniosek został odrzucony i Oskar Karliner został zdemobilizowany w dniu 13.12.1956 roku w stopniu pułkownika. W 1957 roku został mianowany Dyrektorem Zespołu Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu Ds. Wykorzystania Energii Jądrwowej w rządzie J.Cyrankiewicza. Po zamieszkach marcowych w 1968 roku został wydalony z PZPR i zwolniony z pracy w wyniku przejścia na rentę wojskową w 1969 roku wyjechał na stałe do Izraela, gdzie pobierał rentę do dnia 8.12.1988 roku, a więc do swej śmierci. Władze PRL odznaczyły go min. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i wieloma odznaczeniami czechosłowackimi i sowieckimi.

13. ppłk Zygmunt Krasuski

W WSN do końca istnienia, następnie automatycznie w 1962 roku po przekształceniu się NSW w Izbę Wojskową Sn przeniesiony do IWSN, gdzie jeszcze do 1969 roku orzekał jako sędzia. Odznaczony wieloma odrerami przez władze PRL, w tym min.: Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.ppłk Roman Kryże

??????????????????????

Następni sędziowie NSW w kolejnej części...

 

Pozdrawiam

 

 

 

KOMENTARZE

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej