Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Iustitias Vestras Iudicabo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kadry wojskowego "wymiaru sprawiedliwości" wyselekcjonowane do pacyfikacji społeczeństwa w początkowym okresie zaprowadzania rządów władzy "ludowej" są przykładem na jakich ludziach okupant postanowił stworzyć podstawy aparatu państwa wasalnego.

APARAT ZNIEWOLENIA I DEPRAWACJI PAŃSTWA POLSKIEGO cz. 24

Sędziowskie kadry zbrodniczego systemu.

18. płk Marian Muszkat (Maus Mendel, Marion Mushat).

Urodził się 5.11.1909 roku w Suwałkach. W 1927 roku rozpoczął studia na Wydz. Polonistyki i Wydz. Prawa UW. W 1931 roku za wyjątkowe zdolności humanistyczne zostaje wyróżniony stypendium na Uniwersytecie w Nancy we Francji, gdzie kontynuuje naukę uzyskując w wyniku tytuł inżyniera ekonomisty, a 11.07.1936 roku broni pracę doktorską z zakresu prawa karnego.

W lipcu 1944 roku zostaje mianowany wykładowcą w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych przy 1 DP LWP, jednicześnie orzeka jako sędzia w sądzie wojskowym I Armii LWP. W 1945 roku wstępuje w szeregi PPR/PZPR po czym zostaje skierowany do nowo powstałego NSW na funkcję zastępcy Prezesa NSW i Szefa Wydziału Ds. Zbrodni Wojennych. 5.12.1946 roku zostaje przeniesiony w stopniu pułkownika do rezerwy i z mianowania Ministra Sprawiedliwości zostaje Szefem Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. W dniu 15.02.1950 roku habilituje się i zostaje powołany na stanowisko docenta na UW. Od 1.10.1954 roku pełni już funkcję samodzielnego pracownika naukowego na Studiach Zaocznych Wydziału Prawa UW, gdzie wykłada prawo karne wojskowe. W latach 54/55 po mianowaniu na zastępcę profesora i po tym okresie w latach- 55/57- zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym przy Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydz. Prawa UW, wykłada również w Centralnej Szkole Prawniczej im T.Duracza w Warszawie (50/53), Akademii Sztabu Generalnego i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako jego dyrektor (50/51).

Będąc w tym czasie niekwestionowanym autorytetem i praktykiem w dziedzinie prawa "socjalistycznego" bardzo dużo publikuje na łamach fachowych periodyków prawniczych: "Prawie i Życie", "Państwie i Prawie", "Wojskowym Przeglądzie Prawniczym" i w "Zeszytach Historycznych".

Bardzo trafnie ocenił ówczesne poglądy na temat prawa profesor Stefan Korboński w swej książce: "W Imieniu Kremla" (Paryż 1956), cytuję:

"Poglądy Muszkata robiły z sądu narzędzie polityczne, z prokuratorów panów życia i smierci każdego człowieka (...) , a z adwokatów funkcjonariuszy milicji."

W czasie swej kariery naukowej i pedagogicznej wydał wiele książek i podręczników dla studentów z dziedziny parawa. Za swą pracę i zaangażowanie został wielokrotnie wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym min: Medalem Polonia Restituta oraz Orderem Krzyża Grunwaldu.

Po emigracji do Izraeela kontynuował swoją pracę jako pracownik akademicki na Uniwesytecie w tel Awiwie. Zmarł w Hajfie 30.09.1995 roku.

19. płk Edward Milewski-Mosezon (Dawid Szaja).

Urodził się 13.11.1911 roku w Kosowie Lackim Pow. Sokołów Podlaski. W 1936 roku ukończył Wydział Prawa na UW. Od 1944 roku w LWP, gdzie najpierw pełnił funkcję Oficera Śledczego, następnie skierowany do Wojskowej Prokuratury Okręgowej do Krakowa na funkcję podprokuratora, a po tem prokuratora wojskowego. W latach późniejszych skierowany zostaje na stanowisko sędziego i Szefa WSR we Wrocławiu. Od 1949 roku orzeka w NSW. Po 1955 roku przeniesiny do rezerwy podejmuje pracę jako adwokat w Warszawie.

20. płk Piotr Parzeniecki.

Karierę w sądownictwie wojskowym rozpoczyna od nominacji na Szefa WSR w Gdańsku, po czym za wybitne zasługi i wydajną pracę sędziowską zostaje w nagrodę awansowany do NSW.

21. mjr jan Radwański.

Poczas Kampanii Wrześniowej 1939 roku zostaje ranny i dostaje się do niewoli, z której wydostaje się po wyzwoleniu Oflagu przez żołnierzy Armii Czerwonej. Po oswobodzeniu z Ofalagu, zostaje skierowany do sadownictwa wojskowego, gdzie orzeka jako sędzia w WSR w Krakowie, następnie awansowany na Szefa WSR w Poznaniu i Warszawie. W latach 1957-1962 pracuje jako sędzia w NSW, a po przemianowaniu NSW w Izbę Wojskową Sądu Najwyższego nadal orzeka, aż do 1972 roku, kiedy to przechodzi w stan spoczynku.

22. por(?) Arnold Rak.

Urodił się w 26.08.1993 roku z Skrzanach Pow. Gostynin. Studia prawnicze na Wydziale Prawa UW kończy  w 1925 roku. Po studiach do wybuchu II W.Ś. pracuje jako sędzia. W lipcu 1944 roku zostaje powołany do wojskowego "wymiaru sprawiedliwości" na stanowisko sędziego, gdzie pracuje do 1955 roku jako sędzia NSW. Po przejściu do rezerwy zostaje znanym adwokatem warszawskim.

Ciąg dalszy niebawem...

Pozdrawiam.

Na zdjęciu sędzia NSW- płk Aleksander Warecki (Warenhaupt)

 

 

KOMENTARZE

 • ;)
  Jestem ciekaw, kto w Polsce rządzonej przez sanację pozwolił temu człowiekowi się wykształcić i wysłał go do Francji?
 • ps.
  w pkt. 22. dotyczącym por Arnolda Raka wkradł się błąd, otóż po ukończeniu studiów do wybuchu II W.Ś. nie pracował jako sędzia tylko był ADWOKATEM.
  Przepraszam :))) i Pozdrawiam.
 • @Paweł Tonderski 19:18:33
  Wpływy agentury moskiewskiej nawet w czasach Sanacji były bardzo duże, acz zostały głęboko zakonspirowane.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 19:28:54
  No niech pan nie będzie śmieszny. :))))) Francuskie, angielskie, masońskie i żydowskie wpływy były bardzo duże o sowieckich nie słyszałem, to na UW przyjmowano żydowskich syjonistów, dlatego bo w Polsce była rosyjska agentura? Czy pan jest o zdrowych zmysłach?

  To dlatego Piłsudski przyznał w Polsce na pieńku ponad 60 tysięcy obywatelstw rosyjskim żydom, bo w sowieckiej Rosji przeprowadzano wtedy pogromy żydowskie? Może w takim razie i Piłsudski był sowieckim agentem?
 • p.s.
  Dlatego też kierując się tym przykładem śp. Lech Kaczyński przywrócił polskie obywatelstwo tym żydom syjonistom, którzy uciekli z Armii Andersa do Palestyny, aby tam tworzyć nowe państwo Izrael. :))))
 • @Paweł Tonderski 19:34:29
  Użyłem skrótu myślowego, a pan od razu o jakiś śmiesznostkach pisze:))))
  Oczywiście, że najważniejsze były wpływy masońskie, a w następnej kolejności wpływy syjonistyczne, ale....czy pan się zastanawiał w jakich środowiskach czerwoni pozyskiwali swoją agenturę?
  Oczywiście, że w środowiskach masońskich i syjonistycznych. Nie wiem czy pan czytał cały cykl mojego omawiania problemu sądownictwa "ludowej" Polski? Otóż jak widać z zestawień personalnych prominentnych sędziów "ludowego wymiaru sprawiedliwości" bardzo duża ich liczba wywodziła się ze środowisk masońskich (np. Prezes NSW Aleksander Michniewicz) lub ze środowisk syjonistycznych lub też z przedstawicieli przynależnych do obu tych środowisk na raz, np. Marian Muszkat.

  Pozdrawiam.
 • @Paweł Tonderski 19:40:36
  z ps-em zgadzam się w 100%

  Pozdrawiam.
 • Ciekawy dokument na temat "..zaprowadzania rządów władzy "ludowej"
  Stenogram z Tajnego Referatu tow. Jakuba Bermana wygłoszonego na posiedzeniu Egzegutywy Komitetu

  Żydowskiego w kwietniu 1945 r.  "Ścisle tajne...TYLKO DLA ZYDÓW


  ŚCIŚLE TAJNE Instrukcja Nk/003/47
  Żydowski scenariusz zniewalania pañstw i narodów. Namiestnicy moskiewscy musieli je przestrzegac pod rygorem natychmiastowego wezwania do Moskwy lub gułagowej banicji. Egzemplarz tego scenariusza znajdowal sie m.in. w Belwederze, do wiadomości Bieruta, Bermana i najbliższego zydowskiej kliki. Tam właśnie zginał!...

  Posiadamy kopiê tego unikalnego najtajniejszego żydowskiego dokumentu.  Przejdźmy do lektury tego dokumentu

  Wierne tłumaczenie z oryginału rosyjskiego
  Sciśle tajne Moskwa 2 VI 1947r.

  Instrukcja Nk/003/47........"

  Całość można znaleźć
  tu:

  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=1&t=82
 • @inka1 07:29:27
  Ps.
  Proszę się nie zrażać nieprzychylnymi komentarzami .
  Porusza Pan bardzo ważne zamilczane
  i skrzętnie ukrywane fragmenty naszej historii.
  Musimy o tym mówić i pisać jak najwięcej
  żeby tą wiedzę rozpowszechniać
  z determinacją nie mniejszą niż nasi okupanci próbowali ją ukryć.

  Pozdrawiam serdecznie :)
 • jeszcze kilka nazwisk
  żydowskie oblicze UB

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Merz

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Wajsblech

  http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84ski

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Salomon_Morel

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Gurowska

  http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Czaplicki

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Woli%C5%84ska

  Alicja Graff żona Kazimierza Graffa stalinowskiego prokuratora

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Alicja_Graff

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Graff

  Gustaw Auscaler, Paulina Kern linka brak

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Berman
 • @inka1 07:49:30
  Proszę pani, czy pani się kiedykolwiek zastanawiała nad tym, skąd się wzięli w Polsce tacy ludzie jak Berman, Wolińska, Różański, Fejginowie, Romkowski, Brystygierowa, Adam Humer i jego rodzony brat Edward Umer, albo skąd tutaj się wzięli Mazowiecki, Geremek, Kuroń, Wajda, Holland i jej rodzice, Blumsztajn, Michnik, Walter, Eugeniusz Chimczak, Jan Dąbrowski, Markus Kac,
  Mieczysław Kobylec, Edmund Kwasek, Roman Laszkiewicz, Leon Midro, Jan
  Pugacewicz, Tadeusz Tomporski i Wiesław Trutkowski, płk Aleksander Zarecki, mjr Mieczysław Widaj, mjr Zygmunt Wizelberg, Benjamin Wajsblech, kto im pozwolił żyć w Polsce przedwojennej, kto im pozwolił na to, żeby w Polsce się wykształcili, ja mógłbym nazwiska tych ludzi wymieniać w nieskończoność, ale do pani i tak najprawdopodobniej nic nie dotrze.

  Pani najpierw sprawdzi, gdzie ci ludzie funkcjonowali przed wybuchem II wojny światowej i gdzie się edukowali, kim byli, co robili, a potem dopiero proszę pisać coś o niepochlebnych komentarzach. :)))) Pani wie, co robili przed wojną Słonimski, Tuwim, Brzechwa, Miłosz, Szymborska, Szpilman, rodzice Polańskiego?
 • @Paweł Tonderski 10:24:31
  Warto żeby pan napisał coś o w/w osobach + o tym co robili rodzice Jerzego Kosińskiego vel Józefa Lewinkopfa oraz rozszerzył życiorysy w/w o to co robili oni nie tylko w czasie II RP ale również w czasie okupacji.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 10:48:00
  Jest taki cykl, którego autorem jest Cyprian Polak, Czerwone dynastie polecam. :)))
 • @Paweł Tonderski 10:24:31
  Pan to zdaje się tu jakieś kompleksy własne leczy,
  bo taka narracja nikogo nie zachęca do konstruktywnej wymiany opinii a raczej prowokuje do wzajemnego atakowania i udowadniania kto
  mądrzejszy.
  Zapewniam Pana że ani Pan ani ja ani też nikt inny
  nie ma patentu na wiedzę całego wszechświata,
  i im bardziej mnie Pan próbuje traktować eks katedra tym mniej mam dla Pana szacunku.
  Miarkuj pan zatem.
 • @ Autor
  Wielkie dzięki za ten cykl - nieustająco!

  Pozdrawiam serdecznie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej