Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Iustitias Vestras Iudicabo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W czasach gdy niezłomnych Bohaterów walki o niepodległość Polski sędziowie woskowego "wymiaru sprawiedliwości" Polski "ludowej" skazywali- na podstawie sfingowanych dowodów winy przypisując im współpracę z niemieckim okupantem- na wyroki Kar Śmierci

APARAT ZNIEWOLENIA I DEPRAWACJI PAŃSTWA POLSKIEGO cz. 25

Prawdziwi zdrajcy- polscy współpracownicy zbrodniarzy niemieckich chodzili na wolności zażywając pełni swobody w symbiozie z nowym reżymem zniewolenia.

Blanka Kaczorowska.

Już w październiku 1946 roku porucznik Kurowski z Głównego Zarządu Informacji WP sporządził notatkę dla przełożonych na temat zdradzieckiej działalności Blanki Kaczorowskiej podczas okupacji niemieckiej:

"Informacja na temat rozmowy przeprowadzonej przez oficjalnego pracownika Głownego Zarządu Informacji WP  z ppłk Hermanem w dniu 27.06.46r. dotyczącej Blanki Kaczorowskiej".

W "Informacji" tej por Kurowski melduje, że ze słów ppłk Hermana wynika, iż Blanka Kaczorowska przyczyniła się do aresztowania przez Gestapo Szefa Oddziału II KG AK- ppłk Mariana Drabika ps. "Dzięcioł". Jednocześnie ppłk Herman podkreśla, że sprawa dotycząca Blanki Kaczorowskiej jest "zarzucona" przez organa bezpieczeństwa państwa ze względu na jej ojca, który jest prokuratorem Sądu Najwyższego.

"Informacja" sporządzona dla przełożonych nie wywołała żadnej ich reakcji, co w kontekście ścigania i skazywania na wyroki KS żołnierzy AK pod sfingowanym pretekstem współpracy z władzami hitlerowskich niemiec prowadzi do jednoznacznych wniosków iż rzeczywiści agenci hitlerowaskich służb wykonywali dokładnie tą samą robotę jak funkcjonariusze UB i wojskowi sędziowie Polski "ludowej", która polegała na eliminacji i eksterminacji prawdziwych Polskich Patriotów. Cele były zbieżne więc posługiwano się w celu ich realizacji podobnymi ludźmi.

Jednym z wielu dowodów na potwierdzenie tej tezy jest osoba Blanki Kaczorowskiej i jej związki rodzinne: ojciec sędzia i Szef WSR w Łodzi, a następnie prominentny prokurator SN oraz mąż sędzia i zastępca Szefa WSR w Łodzi i sędzia- Szef II Wydziału NSW.

Blanka Kaczorowska (Blanka Kaczorowska-Kalkstein, Blanka Kaczorowska-Vogel, Blanka Vogel i Blanka Talińska)

Urodziła się 13.10.1922 roku w Brześciu n.Bugiem. Od początków okupacji niemieckiej działa w strukturach konspiracji pod pseudonimem "Sroka". Od końca 1941r. skierowana do grupy obserwacyjno-wywiadowczej kryptonim konspiracyjny "Hanka" ("H") gdzie wykonywała funkcję sekretarki, maszynistki i tłumaczki z języka niemieckiego.

Od kwietnia 1942r. po fali aresztowań w strukturach grupy "H" prowadzących w efekcie do ich rozbicia przez Gestapo zostaje skierowana do dyspozycji Karola Trojanowskiego- kierownika Referatu Zachodniego kryptonim "Stragan" Oddziału II KG AK.

Od września przebywa w Częstochowie, a następnie 14.11.1942 roku zawiera związek małżeński w Radości pod Warszawą z Ludwikiem Kalksteinem- agentem warszawskiego Gestapo.

Jej mąż- Ludwik Kalkstein jest organizatorem grupy agentów Gestapo kierowanej przez SS Untersturmfurera Ericha Mertena- funkcjonariusza komórki ds. rozpracowywania wywiadu ofensywnego AK i wywiadu brytyjskiego współpracującego z wywiadem AK. W skład grupy L.Kalksteina (kryptonim agenta Gestapo "97") wchodzą min.: Blanka Kaczorowska-Kalkstein (kryptonim "V-98", "Sroka") oraz jego szwagier- Eugeniusz Świerczewski (kryptonim "100").

Grupa ta w bardzo krótkim okresie czasu- niecałego roku- doprowadza do aresztowania 100-150 członków podziemia niepodległościowego, głównie ze struktur wywiadu ofensywnego Oddziału II KG AK. Już w pierwszym okresie działania sam L.Kalkstein przyczynia się do aresztowania około 52 osób, co potwierdziła po wojnie podczas przesłuchań w UB Irena Chmielewicz- maszynistka i tłumaczka w centrali warszawskiego Gestapo.

Lista dokonań grupy L.Kalksteina przedstawia się następująco:

1.   już w okresie wiosny i jesieni 1942 roku zostaje aresztowanych kilkunastu pracowników siedleckich struktur wywiadu ofensywnego AK,

2.   15.05.43r. aresztowanie kpt. Karola Trojanowskiego ps. "Radwan"- kierownika wywiadu ofensywnego AK kryptonim "Stragan",

3    30.06.43r. aresztowanie na ul Spiskiej 14 w Warszawie Generała Dywizji Stefana Roweckiego ps. "Grot", "Grabica", "Kalina"- Komendanta Głównego Armii Krajowej,

4.   26.08.43r. aresztowanie na ul.Dzikiej 28 w Warszawie mjr Stanisława Rogińskiego ps. "Górski", "Stanisław"- kierwnika wywiadu ofensywnego, wraz z nim zostaje aresztowana: sekretarka Janina Despont-Zenowicz ps. "Nina" i łączniczka Wanda Ossowska,

5.   18.11.43r. aresztowanie na Pl. Napoleona w Warszawie ppłk dypl Władysława Szeczekowskiego ps. "Leszczyc", "Stanisław" z Oddziału II KG AK,

6.   19.11.43r. aresztowanie Wandy Wóycickiej ps. "Dorota"- sekretarki Władysława Szczekowskiego,

7.   20.11.43r. w Otwocku aresztowanie ppłk Wacława Berki ps. "Brodowicz", "Krajewski", "Wacław"- Szefa II Oddziału KG AK,

8.   8/9 i 9/10.12.43r. aresztowanie kilkunastu pracowników (najprawdopodobniej 17) Biura Studiów Oddziału II KG AK,

9.   8/9.12.43r. aresztowanie w Podkowie Leśnej k/Warszawy przy ul. Ptasiej płk dypl Mariana Drabika ps. "Dzięcioł"- kolejnego kierownika II Oddziału KG AK, wraz z nim zostaje aresztowany Konrad Bogacki,

10. 14.12.43r. na ul. Hożej w Warszawie aresztowanie mjr Ottona Pawłowicza ps. "Siostra" i Anny Krajewskiej ps. "Hanka",

11. wiosna 1944 roku najprawdopodobniej ostatnie aresztowanie spowodowane pracą dla niemieckiego Gestapo grupy L.Kalksteina- zostaje aresztowana Jadwiga Krasicka ps. "Julia"- kierowniczka poczty Biura Studiów KG AK.

Wczesną wiosną 1944 roku Blanka Kaczorowska-Kalkstein pracuje w Biurze Studiów Oddziału II KG AK, następnie po doprowadzeniu do aresztowań w tej jednostce organizacyjnej KG AK obawiając się rozpoznania swojej prawdziwej roli zaczyna się ukrywać. W międzyczasie tj. 25.03.1944 roku Wojskowy Sąd Specjalny AK wydaje na L.Kalksteina, Blankę Kaczorowską-Kalkstein i Eugeniusza Świerczewskiego wyrok KS.

Pierwszy wpada w ręce grupy egzekucyjnej Eugeniusz Świerczewski i po kilkudniowym przesłuchaniu potwierdza rolę jaką odegrali w dokonanych przez Gestapo aresztowaniach wśród członków wywiadu KG AK Ludwik Kalkstein i Blanka Kaczorowska-Kalkstein. Po tym w dniu 20.06.1944r. wykonano na nim egzekucję.

Blanka Kaczorowska-Kalkstein zostaje namierzona przez grupę egzekucyjną AK niedługo po likwidacji Świerczewskiego, ale ze względu na wioczną zaawansowaną ciążę dowódca grupy egzekucyjnej odwołuje rozkaz likwidacji i odracza wykonanie kary.

W tym czasie Ludwik Kalkstein zmienia nazwisko na Konrad Stark i zostaje oficjalnym funkcjonariuszem Gestapo i policji. W czasie Powstania Warszawskiego walczy po stronie miemieckiej w mundurze oficera SS.

Blanka Kaczorowska-Kalkstein w okresie ukrywania się przed karą od grupy egzekucyjnej AK mieszka na ul. Dzikiej, Warszawę opuszcza dopiero w dniu 18.08.1944 roku wraz z ewakuacją centrali Gestapo najpierw udając się do Łowicza, następnie do Skierniewic, a w styczniu 1945 roku do Łodzi, gdzie zamieszkuje wraz z ojcem.

Tam zastaje ją koniec wojny i nowa władza "ludowa", która chroni ją przed poniesieniem odpowiedzialności za zbrodniczą współpracę z Gestapo, ale na tym nie kończą się dzieje losów Blanki Kaczorowskiej.

CDN...

 

Pozdrawiam.

Na zdjęciu Blanka Kaczorowska.

 

 

 

KOMENTARZE

 • @AdNovum
  Witaj, czytam Cię zawsze. Pomino, ze obiecałem "uciec-stąd". Zbyt wiele, jednak dzieje sie ważnego aby "wiać". Pisz, Drogi AdNovum , pisz !
  Mieliśmy wspaniałą Rzecz Posplitą, mało kto rozumie co dostaliśmy w Darze po Przodkach.:http://spodlasu.nowyekran.pl/post/55585,rzeczpospolita:

  " Nie, ludzie muszą sobie w końcu uzmysłowić, że to się po prostu dzieje. Muszą zrozumieć, że tylko poprzez wkład własny mogą odczuć to, że następują zmiany, a dotychczasowy system odchodzi w niebyt.
  nadużycie link skomentuj Andarian 09.03.2012 22:56:16
  (Zobacz KTO, Nam Wyrósł )

  Jednak świadomość rośnie (masz w tym Ty udział wielki), to pocieszające i konstruktywne, nieocenione.
  Jak zwykle jednak, walka o Tę Naszą Rzecz pospolitą - Ten Wielki Koncept-ideę przybiera i formy "zawłaszcznia-podszywania się , ogłupiania "nowoczesnością", zamazania Wielkiej-istoty-ideii ". Nie należy na to pozwolić, nigdy:
  http://gps65.nowyekran.pl/post/55713,moja-propozycja-konstytucji-rzbik#comment_407225
  http://t-rex.nowyekran.pl/post/55755,kto-na-prezydenta#comment_408029
  Zainteresuj się AdNowum i TYM:
  (tak mozna zacząć RZCZPOSPOLITĄ - to moze być jej i ...OdNova )
  http://antyban.nowyekran.pl/post/55557,antyban-denise#comment_406210
  Pomyśl o Ty-Znaku Ideii - godnym Nam godle z Polski:
  (brakuje mi Twoich komentarzy, pod innymi notkam . .............
  Szcześć Ci Boże
 • @tfur-ja 17:47:04 Czyli ...........
  .// czyli, ...........i TYM, :
  http://thumb15.shutterstock.com/thumb_large/81243/81243,1316138270,3/stock-vector-world-federation-of-protection-84731137.jpg
 • @tfur-ja 17:47:04
  D Z I Ę K U J Ę T O B I E B A R D Z O G O R Ą C O ! ! !
  Oczywiście z linkami zapoznam się- za nie również dziękuję!
  Nie komentuję- tak!, ale to wynika z przyczyny prozaicznej polegającej na tym, że bardzo często mam kłopoty z logowaniem się. Polega to na tym, że albo nie mogę otworzyć ramki komentarza, albo (jak już mi się uda ją otworzyć) to nie udaje się jego zapisać gdyż przycisk "zapisz" jest nie aktywny.

  Szczęść Boże!
 • @ Autor
  http://piotrjakucki.nowyekran.pl/post/56230,kissinger-wyplynal-z-odry

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej